Naast het verdelen van de woning en de bezittingen, moeten ook schulden en leningen worden verdeeld. Hoe vindt deze verdeling plaats bij gemeenschap van goederen en onder huwelijkse voorwaarden?

Verdeling bij gemeenschap van goederen
Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd en gaat u scheiden, worden alle gezamenlijke schulden gedeeld die tijdens het huwelijk zijn gemaakt. Ieder is dus aansprakelijk voor de helft. U bent beiden wel hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden, hetgeen inhoudt dat schuldeisers u beiden afzonderlijk aansprakelijk kunnen stellen voor de volledige schuld. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een lopend krediet.

Echter, ook voor schulden die één van u beiden is aangegaan vóór het huwelijk bent u beiden aansprakelijk. Wanneer u wilt voorkomen dat u opdraait voor toekomstige schulden, is het belangrijk om een verzoekschrift in te dienen om een formele echtscheidingsprocedure te beginnen. Vanaf dat moment bent u niet meer (hoofdelijk) aansprakelijk voor schulden die uw echtgenoot creëert.

Verdeling bij huwelijkse voorwaarden
Ben u op huwelijkse voorwaarden gehuwd, dan worden de schulden op de manier verdeeld zoals dat in de akte van huwelijkse voorwaarden is opgenomen. Mocht één van u beiden de schuld van de ander overnemen wanneer u gaat scheiden, moet hiervoor aan de schuldeiser toestemming worden gevraagd.

Schuldenverdeling in echtscheidingsconvenant
De afspraken over de verdeling van de schulden kunt u het beste vastleggen in het echtscheidingsconvenant, waar ook de andere afspraken omtrent uw scheiding zijn opgenomen. In principe zijn dit afspraken tussen u en uw ex-partner.

Wanneer u beiden wilt dat de schuld aan één partner wordt toegerekend, moet de schuldeiser hiervoor toestemming geven. Wanneer de schuldeiser hiermee akkoord gaat, kan de andere partij niet meer aangesproken worden om de gehele schuld te betalen. Hij is tevens ontslagen uit zijn of haar hoofdelijke aansprakelijkheid.

Een mediator met financiële kennis helpt u graag met het maken van de afspraken en het vastleggen in een echtscheidingsconvenant.