Middels vastlegging in een echtscheidingsconvenant kunt u met uw ex-partner het afkopen van de alimentatie afspreken. Kinderalimentatie kan niet worden afgekocht.

De alimentatie kan door middel van een geldsom worden afgekocht die de alimentatiebetaler in één keer aan de alimentatieontvanger betaalt. De hoogte en de duur van de partneralimentatie vormen de basis op grond waarvan het bedrag van de afkoopsom wordt bepaald. Een variant op de afkoopsom is het overnemen van een gezamenlijke schuld van de alimentatieontvanger door de alimentatiebetaler. De alimentatieontvanger ziet vervolgens af van de partneralimentatie ‘in ruil daarvoor’.

In geval van afkoop door overbedeling ontvangt de alimentatiebetaler niets uit de inboedel en wordt de gehele inboedel toegewezen aan de alimentatieontvanger. Er kan ook overbedeling plaatsvinden door bijvoorbeeld de overwaarde van de woning of de waarde van een polis van de levensverzekering aan de alimentatieontvanger uit te keren.

Voor- en nadelen van afkopen
Er zitten voor- en nadelen aan het afkopen van alimentatie. Zo bent u als ex-partners niet meer financieel verbonden aan elkaar, tenzij er sprake is van kinderalimentatie. Bovendien ontvangt de alimentatieontvanger rente over één groot bedrag in geval van een afkoopsom.

Een nadeel van het afkopen van alimentatie is dat de omstandigheden waaronder de alimentatie is vastgesteld zodanig kunnen veranderen dat de alimentatieontvanger in de gewijzigde situatie niet langer recht heeft op alimentatie. Er is dus geen herziening op basis van de toekomstige situatie mogelijk en daardoor kan het zijn dat de alimentatiebetaler meer alimentatie betaalt dan waartoe hij verplicht is.