S-K-B model

De werkwijze van onze mediator gaat volgens het S-K-B model (Scheiding – Kinderen – Boedel). In deze volgorde worden de verschillende onderwerpen besproken. Zo wordt er altijd aandacht besteed aan:

 1. Scheidingsmelding (S)
  De scheidingsmelding is de melding van de ene partner aan de ander dat hij wil scheiden. Voor de aanvaarding van de scheiding door beide partners is zowel de kwaliteit van de melding van belang als de (on)mogelijkheid van het herstellen van de relatie. Dikwijls wordt er slecht gescheiden doordat de scheidingsmelding slecht of niet heeft plaatsgevonden. Een goede mediator kan dit voorkomen.Met de scheidingsmelding wordt formeel vastgesteld dat u de scheiding definitief wenst door te voeren. Het moment van vertellen dat u wilt scheiden heeft een aantal kenmerken die in een later stadium van de mediation herhaald moeten worden:•   De scheidingsmededeling moet door de ander zijn gehoord.
  •   De ander heeft laten blijken dat de mededeling is begrepen en heeft daarop (emotioneel)   gereageerd.
  •   Aan het slot van de fase van de scheidingsmelding dient er sprake te zijn van echte aanvaarding van het besluit om te scheiden.Ervaring leert dat de scheidingsmelding van groot belang is voor het verloop van de mediation. Een valkuil voor velen is dat de volgende fase van de echtscheiding door de een wordt ingegaan voordat de fase van de scheidingsmelding door de ander is afgerond. De fase waarin bijbehorende emoties kunnen worden verwerkt is nodig als basis voor de volgende fases.
 2. Kinderen, het ouderschapsplan (K)
  In de tweede fase van de (echt)scheidingsmediation staan de kinderen centraal. Het ouderschapsplan wordt opgesteld en alle afspraken, die betrekking hebben op de kinderen, worden vastgelegd. U bent en blijft samen, als ouders, in gesprek over de belangen van uw kinderen.
 3. Boedel en financiële regelingen (B)
  In dit laatste onderdeel komen de overige praktische en financiële zaken aan bod. Door dit als laatste te doen, voorkomt u het risico dat onenigheid die hieruit kan voortkomen, invloed heeft op de twee eerdere fases.

Door het S-K-B model kan de mediator u optimaal bijstaan in het verwerken van de (echt)scheiding, het opstellen van het (wettelijk verplichte) ouderschapsplan en de boedelscheiding.