Bij een scheiding zult u samen een beslissing moeten nemen over de huur- of koopwoning. Wordt de woning verkocht? Houdt één van beiden de woning? De beslissing betreffende de woning heeft ook fiscale gevolgen.

Huurwoning en belastingen
Wanneer uw ex-partner in de huurwoning blijft wonen, terwijl u nog wel de huur betaalt, wordt dit gezien als een vorm van alimentatie. Om die reden mag dit bedrag als aftrekpost worden opgegeven bij de belastingdienst. Het bedrag wordt gezien als inkomen voor degene die de huur ontvangt.

Koopwoning en belastingen
In de situatie dat de woning eigendom is van u beiden en één van u beiden besluit om in de koopwoning te blijven wonen en de ander woont elders, is de eigenwoningregeling van toepassing. De partner die in de woning blijft wonen, geeft over de helft van de woning het eigenwoningforfait aan en kan de rente aftrekken van het overeenkomende deel. Voor de blijvende partner is dit de eigen woning, hij woont erin en is eigenaar van de woning. De andere helft stelt de elders wonende partner ter beschikking aan de ex-partner.

Gedurende de eerste twee jaar valt de helft van de woning van de elders wonende partner onder eigenwoningregeling. De elders wonende partner mag zijn deel van het eigen woningforfait als alimentatie aftrekken. De nog in het huis wonende partner moet dit bedrag als ontvangen alimentatie aangeven bij de belasting. Aan het einde van deze twee jaar moet de elders wonende partner zijn helft van het huis in box 3 aangeven. Het halve eigenwoningforfait mag hij dan als alimentatie aftrekken. De ex-partner in de woning geeft dit bedrag aan als ontvangen alimentatie.

Hypotheekrenteaftrek
Als u alimentatie betaalt aan uw ex-partner kunt u dit als aftrekpost opgeven bij de belastingdienst. Dit geldt ook als u als alimentatiebetaler meebetaalt aan de hypotheekrente van de voormalig gezamenlijke woning. Op die manier kan de alimentatiebetaler nog twee jaar de hypotheekrente als vorm van alimentatie aftrekken. Het is daarbij wel een voorwaarde dat de woning als hoofdverblijf in gebruik blijft of is geweest en dat uw ex-partner zijn of haar deel van het eigenwoningforfait aangeeft bij de belastingdienst.

Eigenwoningreserve
Wanneer er sprake is van een overwaarde bij de verkoop van de woning, moet deze overwaarde verdeeld worden. De belastingdienst schaart de overwaarde onder ‘eigenwoningreserve’. Ook de uitkoopsom wordt door de belastingdienst als eigenwoningreserve gezien. Bij de aankoop van een nieuwe woning kan een eigenwoningreserve de mogelijkheden voor renteaftrek beperken.

Dit speelt als u binnen 5 jaar opnieuw een eigen woning koopt. U dient dan het gehele bedrag aan eigenwoningreserve in de nieuwe woning investeren om over dit bedrag de hypotheekrente af te mogen trekken. Na 5 jaar vervalt de eigen woningreserve. U komt echter wel in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als u een woning koopt onder het bedrag van de eigenwoningreserve.