In het ouderschapsplan legt u verschillende belangrijke afspraken omtrent de kinderen vast, zoals de kinderalimentatie, zorgverdeling en informatie-uitwisseling tussen u beiden. De omgangsregeling wordt als onderdeel opgenomen in het ouderschapsplan.

Inhoud omgangsregeling

Bij het opstellen van een omgangsregeling bepaalt u samen waar het kind gaat wonen na de scheiding en wanneer uw kind de niet-verzorgende ex-partner kan zien. De ouder die de meeste zorg- en opvoedingstaken op zich neemt en waar het kind de meeste tijd verblijft, is de verzorgende ouder.

De afspraken die u in de omgangsregeling opneemt, hebben betrekking op wanneer en hoe vaak de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zijn. De afspraken hangen onder meer af van de leeftijd van uw kind.

Een veel voorkomende afspraak is dat het kind één weekend per veertien dagen, de helft van de schoolvakanties en de helft van de feestdagen bij de niet-verzorgende ouder is. U kunt ook kiezen voor co-ouderschap, waarbij de verdeling bij de omgangsregeling 50-50 is.

Bij een omgangsregeling wordt vooral gedacht aan het zien van het kind. De contactmomenten van de uitwonende ouder kunnen enorm worden uitgebreid door bijv. telefonische contacten, opvang na schooltijd, brieven, ansichtkaarten en korte bezoekjes op het sportveld. Dit alles uiteraard in overleg met de andere ouder.

Nakoming omgangsregeling

Om een omgangsregeling aan te passen of te beëindigen, moeten er zwaarwegende omstandigheden zijn, wilt u de rechter van de noodzaak ervan kunnen overtuigen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het lange tijd structureel niet nakomen van afspraken door uw ex-partner.

Als u de omgangsregeling wilt aanpassen of op korte termijn een beslissing wilt afdwingen, kunt u (via uw advocaat) verzoeken om een kort geding. U vraagt de rechter dan in een versnelde procedure een uitspraak te doen.