Gezamenlijk gezag

Bij het gezamenlijk gezag kunt u in principe niet zonder medeweten of akkoord van de andere partner beslissingen nemen aangaande uw kind/kinderen. Grotere beslissingen dient u samen in overleg te nemen; kleine alledaagse beslissingen over de kinderen worden genomen door de verzorgende ouder.

U bent beiden belast met de opvoedkundige en juridische verantwoordelijkheid voor uw kinderen. De meeste verantwoordelijkheid ligt echter wel bij diegene waarbij het kind de dagelijkse verblijfplaats heeft. Dat houdt ook in dat de andere ouder dient te aanvaarden en te respecteren dat de zorgtaken bij de verzorgende ouder liggen.

Wijziging van het gezag

Het ouderlijk gezag kan gewijzigd worden. De rechtbank dient over een dergelijk verzoek een beslissing te nemen, waarbij het belang van het kind voorop staat.