Als u samen er niet meer uitkomt en uw ex-partner verzuimt om de alimentatie te betalen kunt u samen met de mediator om de tafel gaan zitten. Mocht dit niet meer lukken zijn dan kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) u bijstaan in geval van het niet betalen van alimentatie door uw ex-partner.

Het is alleen mogelijk om een beroep te doen op het LBIO in de volgende situaties:

  • De alimentatiebijdrage is door de rechter vastgesteld;
  • Er is minimaal 1 maand achterstand (u ontvangt geen of te weinig alimentatie);
  • De betalingsachterstand is minimaal € 10, -;
  • De achterstand is niet ouder dan 6 maanden;
  • Uw ex-partner is op de hoogte gesteld van het rekeningnummer waarop hij of zij de alimentatie over kan maken.

Het LBIO zal bij uw ex-partner de alimentatie innen en deze aan u uitkeren. Maatregelen die het LBIO kan nemen om de alimentatie te innen zijn het laten leggen van beslag op het salaris, de uitkering of (on)roerende goederen van uw ex-partner.

U kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld middels een deurwaarder beslag op het loon van uw ex-partner te laten leggen.