Belangrijk bij de verdeling van de inboedel, is de vraag of u in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Bij huwelijk in gemeenschap van goederen wordt alles 50-50 verdeeld. In het geval van huwelijkse voorwaarden is de akte van huwelijkse voorwaarden bepalend voor de verdeling.

Verknochte goederen
Op bovenstaande geldt een uitzondering, namelijk voor verknochte goederen. Verknochte goederen zijn goederen die op een bijzondere manier aan iemand verbonden zijn of waar u erg gehecht bent. Dit kan bijvoorbeeld kleding, sieraden, een erfenis of een schenking zijn, maar ook schulden zoals een uitkering. Deze goederen behoren niet automatisch voor de helft toe aan de ander.

De waarde van de verknochte goederen wordt wel ingebracht in de gemeenschap, de specifieke goederen echter niet. Die blijven eigendom van de persoon zelf. In geval van een koude uitsluiting door bijvoorbeeld de intentie van een erffactor wordt de waarde niet verrekend binnen de gemeenschap.

Investeringen
Voor investeringen die gemaakt zijn vanaf 1 januari 2012 geldt de beleggingsleer, waar onderlinge vergoedingen plaatsvinden, zoals het verdelen van de opbrengst van een huis of andere goederen die gekocht zijn gedeeltelijk met eigen geld. Deze investering kan nu stijgen of dalen met de waarde van de woning of goederen, tenzij anders is overeengekomen.

Scheidingsconvenant
Als u er samen uit bent gekomen betreffende de verdeling, eventueel middels een taxateur, kunt u dit vastleggen in een scheidingsconvenant.

Lukt het niet in onderling overleg en/of eventueel onder begeleiding van een mediator hier uit te komen, zal de rechter hierover beslissen.