De afspraken tussen u en uw ex-partner die u in gezamenlijk overleg heeft gemaakt, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Op basis daarvan wordt een gezamenlijk verzoekschrift opgesteld en bij de rechter ingediend.

Inhoud convenant
In een echtscheidingsconvenant worden vaak de afspraken opgenomen over:

Het is alleen mogelijk om een echtscheidingsconvenant op te stellen, als u dit in gezamenlijk overleg heeft gedaan. Wanneer het niet lukt om samen een convenant op te stellen, kunt u ervoor kiezen om een mediator of advocaat in te schakelen. Mediation kan ook een optie zijn. Hierbij helpt een onafhankelijke, neutrale persoon, de mediator, u beiden bij het opstellen van een convenant waarbij hij/zij rekening houdt met de belangen van u beiden.

Bekijk ons netwerk voor een mediator in uw regio.

Wat gebeurt er nadat het convenant is opgesteld?
De advocaat maakt een verzoekschrift echtscheiding waarbij het echtscheidingconvenant als bijlage wordt opgenomen. De rechter moet een uitspraak doen nadat het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend. Na de uitspraak ontvangt de advocaat een akte van berusting. Deze akte dient door de advocaat en beide partners ondertekend te worden. Na ondertekening dient u een verzoek tot inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente in waar uw huwelijk gesloten is. Na inschrijving bij de gemeente is de echtscheiding pas officieel een feit.

Eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding
Wanneer het niet lukt om gezamenlijk, of met behulp van een advocaat of mediator, tot afspraken te komen, kunt u ook een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding indienen. De rechter stuurt het verzoek naar de ex-partner en deze kan via een advocaat verweer voeren. De beschikking van de rechtbank die hierop volgt, wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.