Tijdens uw huwelijk of uw geregistreerd partnerschap heeft u samen pensioen opgebouwd via uw werkgever of door te beleggen. Het is bij wet geregeld (Wet VPS – Wet Verevening Pensioenrechten) dat wanneer het huwelijk ontbonden wordt u beiden recht heeft op een deel van elkaars pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. De verdeling vindt tijdens de echtscheiding plaats, uitbetaling geschiedt pas op het moment dat u 65 jaar wordt.

Het gaat daarbij om de verdeling van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het basispensioen (AOW) hoeft u niet te verdelen; hier heeft u beiden aanspraak op.

Ouderdomspensioen
Het is van belang om de scheiding binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder te melden. Op het moment dat u beiden 65 jaar wordt, zal deze het ouderdomspensioen aan elk van u uitkeren (zolang u beiden in leven bent). In het kopje ouderdomspensioen kunt u lezen over de mogelijkheden bij het wel of niet verdelen van het pensioen na de scheiding.

Nabestaandenpensioen
Nabestaandenpensioen, of ook wel partnerpensioen genoemd, is een uitbreiding op het ouderdomspensioen en wordt uitgekeerd aan de nabestaanden op het moment dat de pensioenopbouwer overlijdt.

Wet Verevening Pensioenrechten (Wet VPS)
Wat houdt de Wet Verevening Pensioenrechten in? Lees meer over wat deze wet regelt bij de verdeling van het ouderdomspensioen bij echtscheidingen. U vindt hier verder informatie over uitsluiting van de wet, wat er gebeurt met pensioen na overlijden, pensioen in eigen beheer en conversie.

Mediation en mediator
Tijdens alle andere te regelen zaken kan het lastig zijn een keuze te maken tussen verevening en conversie van het pensioen. Gedurende de mediation krijgt u hierover desgewenst uitvoerige uitleg van de mediator, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken.