Per 1 maart 2009 is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen, waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Hierdoor worden ouders verplicht om goede afspraken te maken voor de toekomst. Deze verplichting geldt voor echtparen met kinderen tot 18 jaar die besluiten om uit elkaar te gaan. Door het opstellen van een ouderschapsplan worden ouders in een vroeg stadium gedwongen na te denken over de gevolgen van de scheiding voor de kinderen.
In geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging van een geregistreerd partnerschap is een ouderschapsplan verplicht

Verzoekschrift tot scheiding
In het verzoekschrift tot echtscheiding moet u ook vermelden op welke wijze de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan zijn betrokken. Tevens moet vermeld worden waar de ouders het over eens zijn en waarover nog niet en waarom dat zo is. Als hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan kunt u onze checklist echtscheiding gebruiken.

Als het verzoekschrift geen ouderschapsplan bevat, kan de rechter u naar een mediator verwijzen. Vaak gebeurt dit omdat ouders het niet eens kunnen worden. Een mediator gaat met u beiden om tafel om tot afspraken te komen.

Wettelijke minimumeisen ouderschapsplan
De wet stelt een aantal minimumeisen voor het opstellen van een ouderschapsplan. Daar kunt u als ouders zelf aan toevoegen wat u belangrijk vindt. In een ouderschapsplan moet u in ieder geval afspraken maken over het kind voor wat betreft:

 • verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
 • omgang;
 • informatievoorziening onderling over de ontwikkeling;
 • kosten van verzorging en opvoeding;
 • manier van overleggen over belangrijke ‘kind zaken’.

Tips opstellen ouderschapsplan
Naast de door de wet voorgeschreven zaken zijn er nog verschillende andere zaken die belangrijk zijn voor de kinderen. Zoals bepaalde regels (over huiswerk, bedtijden, taken), strafmaatregelen, wat als u het niet met elkaar eens bent. Hieronder staat een lijst met mogelijk aanvullingen bij het opstellen van een ouderschapsplan.

 

 

 • Opvoedingsstijl over o.a. straffen, meepraten, beslissingen.
 • Regels binnen de verschillende huishoudens
 • Gezamenlijke beslissingen
 • Overleg/periodieke bijstelling
 • Afwijking van de regeling
 • Aanpak bij verschil van mening
 • Wonen
 • Vakanties/bijzondere dagen
 • Overdracht
 • Tussentijdse contacten
 • Contact met familie
 • Zorgtaken
 • School
 • Buitenschoolse activiteiten
 • Medische zorg
 • Kosten kinderen
 • Diversen