Wilt u uw scheiding door een mediator laten begeleiden dan heeft The Lime Tree een netwerk van ervaren MfN registermediators. De mediators die samenwerken met The Lime Tree zijn allemaal MfN registermediator en hebben ruime praktijkervaring of op het gebied van echtscheidingen. Alle onze mediator zijn opgeleid tot familie mediator. De mediator van The Lime Tree helpt en begeleidt u van begin tot het eind van de scheiding. De mediator heeft kennis op emotioneel, financieel, juridisch en zakelijk gebied. Kiest u voor een mediator van The Lime Tree, dan kiest u voor kwaliteit en duidelijkheid.

Kernwaarden van de mediator

U kunt de volgende kernwaarden verwachten van een mediator die samenwerkt met The Lime Tree:

 • Onafhankelijk
  De mediators handelen uitsluitend in het belang van hun cliënten.
 • Deskundig
  De mediators zijn goed opgeleide, ervaren en gemotiveerde professionals bij wie de kwaliteit van dienstverlening voorop staat. Zij hebben veel kennis van zowel de emotionele, als de financiële kant van echtscheiding.
 • Betrouwbaar
  De mediators zijn van onbesproken gedrag en handelen naar eer en geweten.
 • Transparant
  De mediation kan tegen een vast – of uurtarief worden uitgevoerd. Vooraf is duidelijk welke kosten eventueel apart in rekening (kunnen) worden gebracht.

Visie echtscheidingsmediation

De mediators van The Lime Tree delen de volgende visie ten aanzien van een echtscheidingsmediation:

 • Partijen zijn beter af met het samen vinden van een gezamenlijk oplossing!
     Of wilt u liever vechten voor uw gelijk met behulp van een advocaat?
 • Partijen regelen zoveel mogelijk zelf.
     Alles wat u zelf kunt regelen bespaart tijd en kosten!
 • De kosten worden zo beperkt mogelijk gehouden.
     U betaalt alleen voor datgene wat voor uw situatie van toepassing is!
 • Partijen nemen samen beslissingen waar beiden achter staan;
     De afspraken kunnen niet eenzijdig worden gemaakt!
 • Deskundige begeleiding op zowel emotioneel en financieel gebied.
     De mediator van The Lime Tree is deskundig op meerdere vakgebieden!

U vindt een mediator van The Lime Tree bij uw in de regio. Wilt u eerst wat meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen of download de echtscheidingsbrochure.