Vanaf het moment dat u niet meer bij elkaar woont, ziet de belastingdienst u als gescheiden. Uw scheiding heeft consequenties voor belastingen. U bent namelijk geen fiscale partners meer. U moet apart belastingaangifte doen, omdat u geen gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten meer heeft. In sommige gevallen is het wel mogelijk om in het jaar van de scheiding ervoor te kiezen nog fiscale partners te zijn, omdat dit fiscaal voordelig kan zijn.

De kosten die gemaakt worden bij een echtscheiding, zoals advocaatkosten en griffierechten, zijn maar ten dele aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Aftrekposten
Aftrekposten zijn kosten die u maakt om aan inkomen te komen, zoals (door de rechter vastgestelde) partneralimentatie. U kunt betaalde alimentatie als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting.

Soms zijn advocaatkosten bij scheiding aftrekbaar. Voor de ontvanger van alimentatie zijn de kosten voor juridische hulp voor de belasting aftrekbaar indien deze kosten zijn gemaakt voor het verkrijgen, verhogen of behouden van alimentatie. Het gaat hier om proces-, advocaat-, reis- en incassokosten. Vraag uw advocaat om zijn rekening te specificeren.

Als uw kind niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op belastingaftrek als u kinderalimentatie betaalt. Raadpleeg hiervoor een financieel deskundige.

Geen aftrekposten
De volgende kosten zijn niet aftrekbaar bij de belastingdienst:

  • Kosten van de echtscheidingsprocedure;
  • Kosten die verbonden zijn aan het verweer tegen een alimentatieverplichting;
  • Kosten die worden gemaakt voor de vermogensverdeling / boedelverdeling
  • Kosten die verbonden zijn aan het verkrijgen van kinderalimentatie. (Kinderalimentatie wordt namelijk niet als inkomen gezien)

Recht op heffingskorting
Een scheiding heeft ook gevolgen voor uw heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen die u ontvangt op uw inkomstenbelasting en uw premie volksverzekeringen, bijvoorbeeld de algemene heffingskorting, de alleenstaande ouderkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Door uw scheiding kunt u recht hebben op één van deze kortingen of hier juist geen recht meer op hebben. Informeer bij een deskundige op welke kortingen u aanspraak kunt maken.

Voorlopige aanslag
In verband met eventuele kortingen is de datum van de officiële scheiding belangrijk voor de belastingdienst. Als u ieder jaar een voorlopige aanslag van de belastingdienst ontvangt, maakt de belastingdienst op grond van de belastingaanslag van het jaar ervoor een schatting van uw huidige inkomsten. Afhankelijk van het moment in het jaar waarop u bent gescheiden, kan het voorkomen dat u eventuele kortingen moet terugbetalen.