Heeft u of uw ex-partner een eigen onderneming dan is het belangrijk om over de bepaalde zaken na te denken en hierover afspraken te maken:
(niet limitatief)

 • Wat is de waarde van de onderneming?
  Het is veelal het beste om samen met uw ex-partner de waardering van uw bedrijf op papier te zetten. Belangrijk is dat u dit samen laat doen door een onafhankelijke derde. De waardebepaling kan op diverse manieren plaatsvinden. Er kan gekeken worden naar de activa (bezittingen) en passiva (schulden). De waardering wordt op basis van de jaarcijfers vaak bepaald.

  In de waardebepaling kunt u ook het (toekomstige) rendement van de onderneming mee laten wegen. Medebepalend is de hoeveel geld dat het bedrijf in en uit gaat (cash flow). Verder wordt gekeken naar de balans, de winst & verliesrekening en de toelichting op beiden. Wellicht bestaat er ruimte om uit de bedrijfswinst kinder- en/of partneralimentatie te betalen. Raadpleeg hiervoor een adviseur.

 • Aan wie komt de onderneming toe bij de scheiding?
  Hierbij is van belang of de onderneming op uw of uw ex-partners naam staat. Bent u getrouwd en op welke voorwaarden: gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden? Of heeft een geregistreerd partnerschap? De inhoud is van die eventueel aanwezige huwelijkse of partnerschaps voorwaarden is sterk van invloed op de mogelijkheden. Voor de juiste uitleg van de voorwaarden is het verstandig om een adviseur te raadplegen; wij zijn u graag van dienst.
 • Wat is er geregeld ten aanzien van pensioen?
  Indien u een BV heeft en er voor gekozen heeft om uw pensioen in eigen beheer op te bouwen middels een reservering op de balans, dan dient u dit opgebouwde pensioen met uw ex partner te delen wanneer u uit elkaar gaat. Dit is anders indien u in de huwelijkse voorwaarden heeft vastgelegd dat dit pensioen buiten de verdeling valt of als u samen andere afspraken heeft gemaakt.

  Het is natuurlijk voor te stellen, dat u of uw ex-partner voor zijn of haar pensioen niet afhankelijk wil zijn van de toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf. Daarom bestaat de mogelijkheid om het pensioen voor de ex-partner te deponeren bij een verzekeraar. Indien er geen geld aanwezig is, dan kunt u andere afspraken maken zoals bijvoorbeeld verrekening met ander aanwezig vermogen.

 • Samen het bedrijf voortzetten?
  Soms is het verstandig om de onderneming samen voort te zetten. Als u als ondernemer uw ex-partner moet uitkopen, of andersom, kan de afkoopsom het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. En bedenk ook: geen onderneming, geen inkomen en dat heeft ook weer invloed op het kunnen betalen van alimentatie. Maak samen goede afspraken als u besluit om samen de onderneming voort te zetten.

Bij een echtscheiding waarbij sprake is van een onderneming, is het verstandig om u te laten adviseren door een (financieel) adviseur. In het geval van een eenmansbedrijf of een V.O.F. en wanneer u beiden snel overeenstemming bereikt, kunt u het grotendeels zelf samen afhandelen.