Als u gaat scheiden, heeft u wellicht recht op bepaalde toeslagen en voorzieningen of een uitkering. Hieronder staan een aantal toeslagen en voorzieningen waar u mogelijk aanspraak op kunt maken.

Bijstandsuitkering
U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u niet meer in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Wanneer u tijdens uw scheiding al een bijstandsuitkering ontvangt, moet u uw scheiding melden bij de gemeente waar u woont of gaat wonen.

Zorg- en huurtoeslag
Deze toeslagen worden door de belastingdienst uitbetaald en zijn inkomensafhankelijk. U komt in aanmerking voor huurtoeslag als u in een huurwoning woont en uw inkomen blijft onder een bepaald bedrag. Bij het toekennen van zorgtoeslag wordt gekeken naar de hoogte van het inkomen.

Kinderbijslag
De kinderbijslag is een overheidsbijdrage en staat los van het inkomen. De instantie die de kinderbijslag uitkeert, is de Sociale Verzekeringsbank. De kinderbijslag wordt uitgekeerd aan de ouder waar het kind woont. In het geval van co-ouderschap wordt de kinderbijslag tussen u beiden verdeeld. U kunt in uw ouderschapsplan hiervan afwijken.

Kindgebonden budget
Een kindgebonden budget wordt door de belastingdienst uitgekeerd en is inkomensafhankelijk. Dit bedrag kan niet verdeeld worden over beide ouders, maar wordt uitgekeerd aan de ouder die de kinderbijslag heeft aangevraagd. U heeft zelf de vrijheid ten aanzien van de wijze van verdeling.

Kinderopvangtoeslag
De kinderopvangtoeslag kunt u alleen ontvangen als u werkt of een opleiding volgt. Heeft u samen een co-ouderschapsregeling, dan moet u allebei deze toeslag aanvragen voor uw eigen deel van de kosten. Bij meer dan twee kinderen, kunt u uw kinderen ‘verdelen’ over uw adressen en zo kunt u beiden de inkomensafhankelijke tegemoetkomingen aanvragen.