Als u gehuwd of geregistreerd partner bent geweest, kunt u (wettelijk) recht hebben op partneralimentatie.

Met partneralimentatie draagt degene met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud voor de partner met het laagste inkomen. De alimentatie vindt meestal plaats door maandelijks een bepaald bedrag aan de ander te betalen. Vanzelfsprekend kunt u natuurlijk ook met uw ex-partner afspreken om geen alimentatie aan elkaar te betalen, bijvoorbeeld wanneer u beiden voldoende eigen inkomen heeft. Dit moet u dan wel vastleggen in het scheidingsconvenant. Ook kunt u de partneralimentatie afkopen.

Hoogte partneralimentatie
Het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie kunt u onderling regelen. Hierbij wordt gekeken naar de levensstandaard en het uitgavenpatroon zoals dat in de relatie gebruikelijk was. Welke inkomsten waren er? Welke uitgaven? Ook zal gekeken worden naar de verdiencapaciteit van beide partners: welke opleidingen heeft hij/zij gevolgd? Welke kansen heeft hij/zij op de huidige arbeidsmarkt en wat zou hij/zij zelf kunnen verdienen? Bestaat de kans om goedkoper te gaan wonen?

De alimentatie wordt berekend volgens de alimentatienormen of tremanormen. Jaarlijks wordt de partneralimentatie geïndexeerd. Afhankelijk van de hoogte van de verwachte loonstijging wordt het loonindexcijfer door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks vastgesteld voor het komend kalenderjaar.

Onvoldoende draagkracht voor betalen alimentatie
Bij de draagkrachtberekening wordt gekeken naar het inkomen van de meest verdienende partner en naar zijn uitgaven voor levensonderhoud. De daadwerkelijke kosten voor wonen, zorgverzekering, enzovoorts, spelen dus een belangrijke rol.

Indien uw ex-partner niet voldoende draagkracht heeft om alimentatie te betalen, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen om in de kosten van uw levensonderhoud te voorzien. De gemeente zal proberen om de bijstandsuitkering te verhalen op uw ex-partner zodra deze weer draagkrachtig is.

Duur van de partneralimentatie
De duur van de alimentatie is afhankelijk van de periode waarin de echtscheiding is uitgesproken:

  • Voor scheidingen die zijn uitgesproken na 1 juli 1994 is de maximale periode voor partneralimentatie 12 jaar. Dit geldt zowel voor alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld. Ook dan kan via de rechter eventueel verlenging worden aangevraagd.
  • Als uw huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen geboren, dan is de duur van de alimentatieplicht maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

Partneralimentatie vervalt:

 

 

  • Wanneer degene die de partneralimentatie ontvangt opnieuw gaat trouwen of gaat samenwonen,
  • Wanneer bij de vaststelling van de partneralimentatie een bepaalde periode is afgesproken en deze periode is verstreken,
  • Bij overlijden van de betalende of ontvangende partner. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. U kunt dit risico afdekken door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, waardoor na overlijden van de betalende partner een bedrag vrij komt.
  • Wijzigingen in de woon- of werkomgeving kunnen van invloed zijn op het alimentatiebedrag.

Mediation en mediator
Tijdens het mediationproces zal de mediator met u kijken wat in uw specifieke situatie de hoogte van de partneralimentatie behoord te zijn en welk bedrag u of uw ex-partner dient te betalen.