Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd dan heeft u een overeenkomst met uw ex-echtgenoot, waarin het recht op bezit en inkomen van beiden wordt geregeld. Huwelijkse voorwaarden komt men overeen als men wil afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen. De wettelijke gemeenschap ontstaat automatisch bij het aangaan van het huwelijk. Wanneer sprake is van een geregistreerd partnerschap, spreekt men van partnerschapvoorwaarden.

Vormen van huwelijkse voorwaarden
Er bestaan verschillende soorten huwelijkse voorwaarden. Enkele vormen komen echter veel voor:

 • Koude uitsluiting
  Dit houdt in dat het bezit geheel privé blijft. De partners delen het vermogen en de inkomsten niet. Er bestaat dus geen gemeenschap van goederen. De enige uitzondering kan de verdeling van het pensioen zijn.
 • Beperkte gemeenschap
  Dit houdt in dat er sprake is van een gemeenschappelijk deel en een privédeel. Partners kunnen ervoor kiezen om bijvoorbeeld de inboedel van de woning in de beperkte gemeenschap te laten vallen. Een praktisch nadeel van deze voorwaarden is dat het vaak moeilijk is om privébezit en gemeenschappelijk bezit uit elkaar te houden. Weinig mensen kiezen (om eerder genoemde reden) voor deze vorm van huwelijkse voorwaarden.

Verrekenstelsels
Verrekenbedingen zijn afspraken over het verrekenen van bepaalde waarden of inkomsten, zodat de verschillende soorten huwelijkse voorwaarden worden verzacht. Er zijn twee soorten verrekenbedingen:

 

 

 • Periodiek verrekenbeding (Amsterdams verrekenbeding)
  Bij een periodiek verrekenbeding kiezen partners ervoor om de privévermogens gescheiden te houden en de inkomsten uit arbeid aan het einde van elk jaar te verrekenen. Het resterende saldo op de en/of rekening wordt aan het einde van elk jaar eerlijk verdeeld. De verrekening wordt gebaseerd op de gezamenlijke en/of rekening. Hierop worden alle inkomsten uit arbeid gestort en tevens de vaste lasten van betaald.

  Er zijn maar weinig mensen in staat om jaarlijks de balans op te maken en te verdelen. Dit kan leiden tot de conclusie dat wat tijdens het huwelijk bijeen gebracht is, is ontstaan uit opgespaarde inkomsten en dus aan beiden voor de helft toekomt.

 • Finaal verrekenbeding
  Bij een finaal verrekenbeding vindt er een verdeling van het gezamenlijk vermogen plaats volgens dezelfde methode die bij huwelijk in gemeenschap van goederen van toepassing is. Zo is het mogelijk om een aantal zaken buiten de verdeling te houden, zoals het vermogen dat u heeft geërfd of het vermogen dat u voor het huwelijk had. Inmiddels is het mogelijk om de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk aan te passen via een notaris.

Huwelijkse voorwaarden zijn vaak gecompliceerd opgesteld, waardoor hulp van een deskundige vaak noodzakelijk is om helder te krijgen wat er nu eigenlijk staat. De mediators van The Lime Tree zijn u graag van dienst!