Bij financiën en echtscheiden moet u denken aan de kosten van een mediator en/of advocaat, maar ook de kosten voor de uitspraak van de rechtbank. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? Vraag dan bij uw verzekering na of de kosten voor mediation worden vergoed. De mediator dient dan wel aangesloten te zijn bij het MfN.

Wederzijdse informatieplicht
Vanaf 1 januari 2012 is wettelijk geregeld dat er over en weer een informatieplicht is over de stand van de financiën, ongeacht of men in gemeenschap van goederen is getrouwd of niet.

Kosten bij echtscheiding
Scheiden kost geld! Kosten om uw echtscheiding van begin tot het eind te regelen. Heeft u dat geld niet, dan komt u misschien in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Invloed op uw belasting
De scheiding heeft gevolgen voor uw positie bij de belasting. Niet alle scheidingskosten zijn voor de belasting aftrekbaar. Kosten als alimentatie zijn blijvend aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Maar kosten voor een echtscheidingsprocedure weer niet.

Toeslagen, voorzieningen en uitkeringen
Het is mogelijk dat u na de scheiding recht heeft op bepaalde toeslag, voorziening of uitkering. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u hier wel of geen recht op. U kunt denken aan bijstandsuitkering, zorg- en huurtoeslag, kinderbijslag c.q. -toeslag.

Fiscale gevolgen van uw woning
Als er aanpassingen nodig zijn betreffende uw hypotheek, of wanneer u meebetaalt aan de hypotheekrente en u woont niet meer zelf in de woning, kunt u recht hebben op belastingaftrek. U dient hierbij te voldoen aan bepaalde voorwaarden. De mediator zal u informeren over de actuele regelgeving hierover.

Pensioenen
In de jaren dat u samen getrouwd was, zijn er meestal ook pensioenrechten opgebouwd. Over de regelgeving rond de verdeling van de pensioenrechten en nabestaandenpensioen bij echtscheiding is uitgebreidere informatie te lezen onder pensioenen.

Verzekeringen
De verzekeringen die u gezamenlijk heeft aangegaan moeten worden herzien. Waar moet u op letten met betrekking tot de lopende verzekeringen: tellen ze mee bij de waardebepaling van uw vermogen? Denk hierbij aan een beleggingsverzekering, levensverzekering of uitvaartverzekering. Is het verstandig verzekeringen op te zeggen en nieuwe af te sluiten of over te sluiten?

Testament
Als u een testament heeft, is het verstandig om na de scheiding uw testament, eventueel met een notaris, opnieuw te bekijken. Hierdoor bent u er zeker van dat uw laatste wil overeenkomt met uw wensen na de veranderde situatie. Soms is in een testament al een zogenaamde ‘ontsnappingsclausule’ opgenomen. De ex-partner komt dan alleen in bijzondere omstandigheden in aanmerking als erfgenaam.

Eigen onderneming
Heeft u of uw ex-partner een eigen onderneming dan is het belangrijk om over de bepaalde zaken na te denken en hierover afspraken te maken.