Bent u niet gehuwd maar heeft u een geregistreerd partnerschap dan loopt de scheidingsprocedure iets anders. Het beëindigen van het geregistreerd partnerschap wordt ook wel partnerschapscheiding genoemd. Het geregistreerd partnerschap heeft bijna dezelfde wettelijke status als het huwelijk. Dit betekent echter niet direct dat de procedure van beëindiging van het geregistreerd partnerschap hetzelfde is als bij een echtscheiding.

Wijze van beëindiging van een geregistreerd partnerschap
In principe kan de beëindiging van een geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van een rechter worden geregeld. Dit is ook afhankelijk van of u en uw partner het eens zijn over de beëindiging en of er minderjarige kinderen bij betrokken zijn.
Een andere manier waarop het geregistreerd partnerschap eindigt, is wanneer het geregistreerd partnerschap wordt omgezet in een huwelijk of bij het overlijden van één van de partners.

  1. Zonder inmenging van de rechter
    Wanneer u in goede samenspraak uw geregistreerd partnerschap beëindigt zonder tussenkomst van de rechter, spreekt men over een beëindiging met wederzijds goedvinden. Voorwaarde is wel dat u het samen eens bent over de beëindiging en u geen minderjarige kinderen heeft.
    Een advocaat of notaris stelt een overeenkomst op, waarin u beiden verklaart dat u het partnerschap wilt beëindigen en dat uw relatie duurzaam ontwricht is. In deze overeenkomst worden uw rechten en plichten geregeld (denk hierbij aan alimentatie en de verdeling van bezittingen). Met deze overeenkomst wordt de registratie beëindigd.
  2. Beëindiging via de rechter
    Indien u het samen niet eens kunt worden over de beëindiging of wanneer er minderjarige kinderen bij betrokken zijn, loopt de beëindiging van het geregistreerd partnerschap via de rechter. Deze procedure is in principe gelijk aan de scheidingsprocedure bij een huwelijk. U heeft hiervoor een (mediator) advocaat nodig die de rechter verzoekt om het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Wanneer u minderjarige kinderen heeft, rust er op u de verplichting van het opmaken van een ouderschapsplan. Het geregistreerd partnerschap is beëindigd op het moment dat de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Voorlopige voorziening
Indien u het samen over belangrijke zaken (zoals het gezag over de kinderen) niet eens kunt worden, kunt u via de rechter om een voorlopige voorziening vragen. De rechter neemt dan een voorlopige beslissing. Niet iedere situatie leent zich voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. De mediator kan u hier nader over informeren.