Het echtscheidingsconvenant dat u beiden heeft ondertekend kan worden gewijzigd. Voorwaarde hiervoor is dat u dit allebei wilt. Als dit het geval is, dient u een aanvullende overeenkomst te maken. Hierin dient te worden opgenomen wat er uit het oorspronkelijke convenant komt te vervallen en welke bepalingen daarvoor in de plaats komen. De laatste stap is het ondertekenen van het document en het vermelden van de datum waarop u het document tekent.

Wijziging door één van beiden?
De vraag of het convenant door één van u beiden kan worden gewijzigd, terwijl de ander het daarmee oneens is, hangt af van of de afspraken in de context van het gehele convenant kunnen worden gewijzigd. Als er sprake is van onvoorziene omstandigheden, kan het zo zijn dat het onder die omstandigheden niet redelijk is om elkaar aan deze gemaakte afspraken te houden.

Niet nakomen van afspraken echtscheidingsconvenant
Het niet nakomen van afspraken door de ex-partner is niet een reden op zich om de afspraken te wijzigen of van de afspraken af te zien. Dit hangt af van de gehele inhoud van het convenant. Vaak is in het echtscheidingsconvenant opgenomen dat het alleen mogelijk is om nakoming te eisen en dus geen gehele of gedeeltelijke ontbinding.

Als de afspraken van het echtscheidingsconvenant niet worden nagekomen, kunt u er ook voor kiezen om een mediation te starten. In de mediation kunt u onder begeleiding van een neutrale gespreksbegeleider: de mediator, proberen alsnog samen tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet lukt, is de gang naar de rechter vaak de volgende stap.

Kijk hier voor een mediator in uw regio.