Volgens de wet zijn ouders verplicht hun kinderen tot hun 21e verjaardag financieel te onderhouden. Na de scheiding blijft de financiële zorgplicht ten opzichte van uw kinderen van kracht. Het speelt geen rol bij wie de kinderen daadwerkelijk wonen.

Hoogte kinderalimentatie
Bij het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie wordt rekening gehouden met de individuele draagkracht van elke ouder. In het echtscheidingsconvenant worden alle afspraken vastgelegd.

Duur kinderalimentatie
We spreken van kinderalimentatie tot het kind 18 jaar is, daarna wordt dit een ‘Bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie’ genoemd. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld wanneer een kind voor het 21e jaar financieel onafhankelijk is, kan deze bijdrage vervallen. Het komt voor dat ouders besluiten het kind langer financieel te blijven ondersteunen omdat het na de 21e verjaardag nog studeert.

U kunt samen met uw ex-partner bepalen hoeveel kinderalimentatie er betaald moet worden. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd dat de kinderen ook na de scheiding hun hobby’s en sport kunnen blijven uitoefenen. Wel wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van elke ouder.

Alimentatienormen of Tremanormen
Doordat in de wet niet specifiek terug te vinden is wat redelijk is bij het vaststellen van kinderalimentatie hebben rechters alimentatienormen of wel Tremanormen ontwikkeld. (TReMa = Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht). Aan de hand hiervan kunt u berekenen wat de hoogte van de kinderalimentatie in uw geval bedraagt. De rechters hanteren deze alimentatienormen. De termen ‘behoefte’ en ‘draagkracht’ zijn hierbij van belang. Men kijkt hierbij naar de hoogte van de behoefte op basis van de levensstijl. Deze behoefte noemt men de eigen bijdrage van de ouders in de kosten voor de kinderen en wordt verdeeld tussen de ouders, ieder draagt bij naar draagkracht. Het minimum bedrag aan kinderalimentatie wordt hiermee gewaarborgd. Meer betalen mag: bijvoorbeeld omdat een kind een ziekte heeft, waardoor er hogere ziektekostenuitgaven zijn, of wanneer het kind een exclusieve sport beoefent of een dure hobby heeft.

Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks aangepast. De rechter zal altijd de hoogte van de alimentatie toetsen. De alimentatienormen zijn te vinden op Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Mediation en mediator
Tijdens het mediationproces zal de mediator met u kijken wat in uw specifieke situatie de hoogte van de kinderalimentatie behoord te zijn en welk bedrag, rekening houdend met de draagkracht, elke ouder zal betalen.

Wijziging berekeningsmethode voor kinderalimentatie
  Wijzigingen per 1 april 2013 in de berekeningsmethode voor kinderalimentatie