Wanneer de bank de hoogte van uw hypotheek berekent, rekent zij de kinderalimentatie niet als inkomen. Dit komt omdat de kinderalimentatie niet voor uw huis is bedoeld, maar uiteraard voor uw kinderen. U kunt er dus niet vanuit gaan dat u door het ontvangen van kinderalimentatie een hogere hypotheek kunt afsluiten.

Voor wat betreft partneralimentatie geldt dat de bank dit wel ziet als inkomen, maar omdat het een onzekere inkomensfactor is, betekent het niet automatisch dat u een hogere hypotheek kunt krijgen. De onzekerheid komt door het feit dat u niet levenslang alimentatie ontvangt en bovendien kan het zo zijn dat uw partner werkloos wordt en daardoor niet meer in staat is om alimentatie aan u te betalen.

In sommige gevallen probeert de alimentatieplichtige ex-partner de alimentatie te verlagen door een verzoek tot verlaging of stopzetting van de alimentatie bij de rechter in te dienen. De ex-partner voert bijvoorbeeld aan dat de hypotheeklasten zijn gestegen door het kopen van een nieuw huis of door een verbouwing. De rechter zal hierbij toetsen of het om een verwijtbare situatie gaat.

Raadpleeg een hypotheekadviseur om in uw specifieke situatie te bekijken wat de mogelijkheden zijn om een nieuwe hypotheek af te sluiten.