Op het moment dat de hoogte van de alimentatie wordt vastgesteld is niet voor u beiden duidelijk wat de toekomst gaat brengen. In geval van bijvoorbeeld hogere hypotheeklasten na een verhuizing, hertrouwen, samenwonen, pensionering, ontslag of overlijden kan het noodzakelijk zijn het alimentatiebedrag te wijzigen.

Zelfs nadat u alles goed met uw ex-partner heeft geregeld, kunnen er nog ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden, waardoor er opnieuw naar de alimentatie gekeken moet worden. Het gaat daarbij om omstandigheden die invloed hebben op het inkomen of de draagkracht van de alimentatieontvanger of de alimentatiebetaler, waardoor het vastgestelde alimentatiebedrag niet meer redelijk is.

Het afkopen van partneralimentatie kan een manier zijn om een deel van deze risico’s uit te sluiten.

Externe invloeden op uw alimentatie
De volgende ingrijpende gebeurtenissen kunnen invloed hebben op uw alimentatie:

 • Overlijden
  Bij overlijden van de betalende partner vervalt de alimentatieverplichting. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor de ontvangende partner. U kunt dit risico afdekken door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, waardoor na overlijden van de betalende partner een bedrag vrij komt;
 • Hertrouwen of samenwonen
  Wanneer degene die de partneralimentatie ontvangt opnieuw gaat trouwen of gaat samenwonen vervalt de partneralimentatie.
 • Gewijzigd inkomen / arbeidsongeschiktheid / werkloosheid / faillisement

  Stijging inkomen alimentatieplichtige
  Indien de vastgestelde alimentatie lager was dan de behoefte kan dit tot gevolg hebben dat de kinder- of partneralimentatie ook stijgt.

  Daling inkomen alimentatieplichtige
  De draagkracht gaat dalen en afhankelijk van het feit of de daling van het inkomen vrijwillig of onvrijwillig is, heeft dit invloed op de alimentatie.

 • Veranderde woonsituatie
  Indien uw kind ervoor kiest om bij de andere ouder te gaan wonen, kan dit invloed hebben op de hoogte van de alimentatie.

Wijzigingsverzoek alimentatie
In de wetgeving is rekening gehouden met de veranderende omstandigheden. U moet een wijzigingsverzoek alimentatie via een advocaat bij de rechter indienen om het alimentatiebedrag opnieuw vast te stellen. De rechter zal de aangevoerde gronden kritisch bekijken en nagaan of u niets te verwijten valt, bijvoorbeeld doordat u een baan heeft geaccepteerd waarin u veel minder salaris ontvangt, waardoor u minder alimentatie zou hoeven te betalen.

De mediator in uw regio kan u in gezamenlijke gesprekken helpen om samen hernieuwde afspraken te maken.