Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan zijn alle individuele bezittingen gemeenschappelijk bezit geworden. Dat betekent dat u bij een scheiding alles moet verdelen wat onder het gemeenschappelijk bezit valt. De afspraken over de verdeling legt u vast in een echtscheidingsconvenant.

Echtscheiding en boedelverdeling
Bij een echtscheiding komt veel kijken. Zo dient u samen een verdeling van de boedel te maken. Hierbij kunt u denken aan de verdeling van bezittingen, schulden, pensioenen, bankrekeningen en verzekeringen (niet limitatief).

Echtscheiding en gezamenlijke schulden
Een onderdeel van de boedelscheiding is het verdelen van gezamenlijke schulden. Heeft u schulden die u gezamenlijk of individueel heeft gemaakt; bijvoorbeeld een hypotheekschuld of een negatief banksaldo, dan dient u dit onderling te verdelen.

Maakt uw ex-partner nieuwe schulden en u heeft nog niets geregeld dan bent u daar ook aansprakelijk voor. Vanaf het moment dat een verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend en het formele echtscheidingsproces dus van start gaat, bent u ieder apart aansprakelijk voor de nieuw gemaakte schulden. Blijft u in ieder geval alert, want het kan voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de aflossingscapaciteit van uw ex-partner, ook al heeft u samen de schulden van tevoren eerlijk verdeeld.

Verknochte goederen
Uitzondering op de gemeenschappelijke goederen zijn de verknochte goederen. Dit zijn goederen waaraan een dergelijk emotionele waarde is verbonden, of waaraan u erg gehecht of nauw verbonden bent. Deze verknochte goederen vallen buiten de gemeenschap van goederen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld sieraden en kleding, maar ook schulden, zoals een uitkering. In het geval van een erfenis kan de erflater hebben bepaald dat de erfenis specifiek voor één van u beiden is: de uitsluitingsclausule.

De verdeling van bezittingen kan veel emoties losmaken. De emotie is voor u misschien anders dan voor uw ex-partner. Een uiting van emotie kan zijn: verdriet, boosheid of een gevoel van machteloosheid. Het is daarom verstandig dat u begeleiding zoekt bij de verdeling van de boedel. U kunt de emoties dan een plek geven, waardoor u beiden achter de gemaakte afspraken (blijft) staan.

De mediators van The Lime Tree zijn u graag van dienst!