De waarde van uw verzekeringen moeten ook verdeeld worden. Om het voor uzelf overzichtelijk te houden, is het handig om de volgende 3 zaken vast te stellen:

Waardebepaling verzekeringen
Inventariseer allereerst welke verzekeringen een waarde hebben (bijvoorbeeld uw levensverzekering of een lijfrentepolis). Het gaat dan om een waarde die tijdens de looptijd is opgebouwd en verdeeld moet worden bij een scheiding.

Wijziging van verzekeringen
Bepaalde verzekeringen heeft u niet meer nodig als u bent gescheiden. Denk aan een opstal- of autoverzekering terwijl u geen eigen huis of auto meer heeft. Het is dan zaak om na te gaan wie de verzekering eventueel overneemt en daarmee dus ook de rechten en plichten op zich neemt.

Nieuwe verzekeringen afsluiten
Voor het uitzoeken van alle verzekeringen, is het verstandig om een specialist op dat gebied in te schakelen. Hij kan u helpen bij de keuzes die moeten worden gemaakt, zoals het al dan niet uitkopen van u of uw ex-partner, het al dan niet premievrij kunnen maken van een verzekering en andere ingewikkelde vragen op het gebied van verzekeringen.